การออกแบบโครงการนำร่อง" เครือข่าย SUCCESS 6 เมือง ภาคใต้ EP1

by punyha @30 พ.ย. 65 09:07 ( IP : 171...57 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 143,042 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 129,733 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 118,538 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 144,958 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 106,350 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,179 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 89,951 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 127,961 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 121,980 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 107,253 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 129,771 bytes.
 • photo , 719x960 pixel , 73,974 bytes.
 • photo , 960x1281 pixel , 192,908 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 97,570 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 141,628 bytes.

"การออกแบบโครงการนำร่อง"

วันที่  29 พฤศจิกายน 2565  โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองพื้นที่ภาคใต้​ โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบโครงการนำร่อง" ให้กับแกนนำ 6 เมืองในพื้นที่สงขลา สตูล พัทลุง ณ โรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เริ่มด้วยการแนะนำสมาชิกใหม่​ แนะนำตัวเองสร้างความคุ้นเคยต่อกันซึ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆหลังทำกิจกรรมมาด้วยกันร่วม3ปี​ ได้เห็นศักยภาพที่ต่างมี​ติดตัว​ ดร.ผกามาศ​ ถิ่นพังงา​ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทบทวนเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรมในภาพรวม จากนั้นเรียนรู้แนวทางการทำโครงการนำร่องโดยใช้กรอบแนวทางเหตุผลสัมพันธ์ และลองทำแบบฝึกหัดไปในทีละส่วน นับแต่การกำหนดปัญหาสำคัญ/การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ที่ให้มีเพียง 1 เดียว หลักการกำหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม/ชุดกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ให้สอดรับตรรกะที่ประสานต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผลต่อกันและฝึกทำโครงการภายใต้โจทย์ร่วม โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มสลับกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาศักยภาพแกนนำภาคประชาสังคมให้เข้าใจแนวทางการจัดทำโครงการ สามารถเขียนโครงการ และนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำโครงการนำร่องที่จะเป็นกิจกรรมหลักในปีที่ 4 ต่อไป

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน