ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาเมืองสงขลา (พอช. และ มทร.ศรีวิชัย)

 • photo , 960x720 pixel , 197,133 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 175,141 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 193,385 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 146,872 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 164,536 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 166,177 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 176,970 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 201,430 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 168,216 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 187,762 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 170,176 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 161,723 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 155,244 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 193,791 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 195,570 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 187,273 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 125,716 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 172,514 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 181,734 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 168,326 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 190,286 bytes.

วันที่ 15 มกราคม 2566  เครือข่ายชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา ร่วมกับประชุม พอช. มีภาคีร่วมคือ คณะสถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย

พอช.กับ มทร. ศรีวิชัย มีแผนจะเซ็น MOU จะทำงานร่วมกันในการออกแบบผังชุมชน  โดยเริ่มต้น ผังชุมชนแหลมสนอ่อน และชุมชนสนามบิน

วันที่ 20 ม.ค. 66  คณะทำงานจังหวัด จะมีการประชุมที่ศาลากลาง ประเด็น ชุมชนแหลมสนอ่อน

พอช.(วันนี้ฝ่ายบริหารของ พอช.มาครบ) ได้ให้การบ้านไว้คือ ชุมชนแหลมสนอ่อนคุยกันให้เสร็จเรื่อง การปรับผังชุมชน ตกลงกันให้เสร็จว่าจะย้ายออกจากที่เดิมกี่หลัง แล้วย้ายมาอยู่ส่วนไหน แปลงไหนของชุมชน ต้องคุยกันให้เรียบร้อยด่อนวันที่ 20  พอช.จะนำเสนอมี่ประชุมจังหวัด

บุณย์บังอร ชนะโชติ บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน