"ระบบข้อมูลกลางคนสงขลา"

by punyha @18 ม.ค. 66 10:06 ( IP : 171...2 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
  • photo  , 960x542 pixel , 320,833 bytes.
  • photo  , 960x542 pixel , 216,486 bytes.
  • photo  , 960x542 pixel , 276,755 bytes.

"ระบบข้อมูลกลางคนสงขลา"

คณะทำงานข้อมูลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด ประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานในการนำเข้าข้อมูลจาก 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สสจ. กองทุนฟื้นฟูฯ มูลนิธิชุมชนสงขลา เข้าสู่ เว็บไซต์http://xn--22cdj5eyc1a3d.com/

เพื่อที่จะบูรณาการข้อมูลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู เพื่อสิ้นสุดการทำงานระยะที่ 1
และเตรียมงานระยะที่ 2 ในการคืนข้อมูล สอนการใช้งานให้กับ admin ของ 3 หน่วยงานหลักรวมถึงพมจ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เหล่ากาชาด และนำข้อมูลจาก พมจ.เข้าระบบ ส่วนของทีมกลางจะเพิ่มเติมระบบสารสนเทศ นำเสนอข้อมูลที่ได้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนบริการ การให้ความช่วยเหลือดูแลต่อไป

17 มกราคม 2566

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน