"พัฒนาโครงการนำร่อง success" เมืองบ่อยางและเมืองปาดังเบซาร์

by punyha @18 ม.ค. 66 10:16 ( IP : 171...2 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 105,408 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 112,025 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 131,373 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 107,918 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 180,314 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 142,057 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 119,953 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 137,381 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 106,236 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 152,521 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 140,007 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 91,192 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 93,348 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 155,096 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,405 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 73,746 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 86,146 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 79,100 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,112 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 185,198 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 181,600 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 187,599 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,486 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 200,277 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,677 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 95,144 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,237 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 87,892 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 108,524 bytes.

"พัฒนาโครงการนำร่อง success"

วันที่ 17 มกราคม 2566 เมืองบ่อยางและปาดังเบซาร์ คณะทำงานของ 2 เมืองมาร่วมพัฒนาโครงการรอบสุดท้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการนำร่องที่จะเป็นกิจกรรมหลักในปีที่ 4 ของโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป

เมืองบ่อยางวางเป้าหมายจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลที่มาจากฐานเครือข่ายชุมชนโดยเฉพาะในกลุ่มคนจนเมืองเพื่อร่วมแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย การสร้างชุมชนสีเขียว การสร้างรายได้ และรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ส่วนเมืองปาดังเบซาร์ ต้องการจัดทำแผนบูรณาการร่วมกับโรงเรียนเพื่อรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ PM.2.5

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน