ภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแหลมสนอ่อน กรณีการจัดการขยะ

 • photo , 960x720 pixel , 147,463 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 115,410 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 155,906 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 164,300 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 138,589 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 150,544 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 167,348 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 141,085 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 146,147 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 138,317 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 159,759 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 149,021 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 161,409 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 150,169 bytes.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุน WWF ได้นำทีมบุคลากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะพลาสติก จากประเทศบัลแกเรียและญึ่ปุ่น มาพบกับชาวชุมชนแหลมสนอ่อน เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันในด้านสิ่งแวดล้อม คือ การจัดการขยะพลาสติก โดยคุณบุณย์บังอร ชนะโชติ และแกนคณะทำงานชุมชน ในฐานะเป็นตัวแทนของชุมชนและชุมชนเครือข่ายเขตเทศบาลนครสงขลา นำเสนอภาพรวมเมืองพร้อมปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับชุมชน

พร้อมกันนี้ได้มีการลงเยี่ยมบ้านที่สนใจจะจัดตั้ง "ธนาคารขยะ" ของชาวชุมชนแหลมสนอ่อนด้วย

#กองทุน WWF

#เทศบาลนครสงขลา

#ชุมชนแหลมสนอ่อน

บุณย์บังอร ชนะโชติ บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน