นักศึกษาศึกษาดูงานสวนลุงใหญ่ (เครือข่าย Node Flagship สงขลา)

by punyha @22 ก.พ. 66 10:29 ( IP : 171...140 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , Node Flagship
 • photo , 1477x1108 pixel , 192,767 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 197,389 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 159,393 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 180,143 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 170,199 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 205,124 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 206,081 bytes.

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566  นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี สาขาปกครองท้องถิ่น ศึกษาดูงานสวนลุงใหญ่

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน