กิจกรรมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนหลบมุม เมืองพะตง

by punyha @13 มี.ค. 66 12:27 ( IP : 171...113 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 120,414 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 123,630 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 122,362 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 123,587 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 125,267 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 113,507 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 112,135 bytes.
 • photo , 960x718 pixel , 114,578 bytes.
 • photo , 960x718 pixel , 118,910 bytes.
 • photo , 960x718 pixel , 106,675 bytes.
 • photo , 960x1284 pixel , 161,579 bytes.
 • photo , 960x1284 pixel , 199,355 bytes.
 • photo , 960x718 pixel , 119,317 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 116,721 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 132,120 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 106,880 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 139,251 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 126,236 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 138,487 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 129,622 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 130,827 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 131,296 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 184,324 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 177,270 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 118,544 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 124,583 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 97,688 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 186,576 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 108,451 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 133,192 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 134,817 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 129,495 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 133,964 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 119,398 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 111,331 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 124,340 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 115,181 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 115,408 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 161,748 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 144,448 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 164,044 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 184,888 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 106,142 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 174,211 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 106,678 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 184,282 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 111,316 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 190,991 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 108,080 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 109,570 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 109,212 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,703 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,896 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 180,527 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 170,769 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 196,328 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 110,587 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 107,976 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 108,426 bytes.

วันที่ 11 -12  มีนาคม 2566

เจ้าหน้าที่ฝ่าย CSR ของ บมจ.ศรีตรังโกลฟ ได้มอบโต๊ะให้แก่ชุมชน

ขอขอบพระคุณ บมจ.ศรีตรังโกลฟ ที่สนับสนุนกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษวันเสาร์และศิลปะวันอาทิตย์ด้วยดีเสมอมา

มีเจ้าหน้าที่ คุณบุ้ก ร่วมกับ สสส. มาซ้อมละครให้เด็กๆ เพื่อทำกิจกรรมในวันที่ 12 มีนาคม 2565  เกี่ยวกับการรับมือฝุ่น PM 2.5

เด็กๆๆ สนุกสนานมาก

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน