"iMedCareนับถอยหลังเตรียมเปิดใช้งานเดือนเมษายน 2566"

by punyha @13 มี.ค. 66 15:34 ( IP : 171...113 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 960x540 pixel , 96,988 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 77,315 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,436 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 103,358 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 73,276 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 63,831 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 68,215 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 110,900 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,192 bytes.

"iMedCareนับถอยหลังเตรียมเปิดใช้งาน 1 เมษายน 2566"

วันที่ 9 มีนาคม 2566 ธุรกิจเพื่อสังคม iMedCare ระบบดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชุมชนสงขลากับดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย เตรียมเปิดใช้งาน 1 เมษายนนี้ ทีมงานประชุมซักซ้อม ดูรายละเอียดการทำงานในส่วนที่ปลีกย่อย

เน้นดูแลในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ สะเดาจังหวัดสงขลา เป็นเบื้องต้น โดยมีระบบทีมแยกเป็น กลุ่มผู้ดูแลที่บ้าน(home Care Giver)จำนวน 20 คน กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ สะเดา

การประสานงานจะมีทีมกลางเป็นผู้รับงาน ติดต่อกับลูกค้า พร้อมกับลงดูหน้างาน ทำแผนบริการ นัดหมาย HCG และบริการให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้งานแอพฯ imedCare ในการจ่ายค่าบริการ การประเมินความพึงพอใจกับทีมสำนักงานที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านเอกสารการเงิน บัญชี โปรแกรมแอพพลิเคชั่น

รายละเอียดต่างๆจะทยอยทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไปครับ

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน