ตลาดอนามัยพื้นที่กลางเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อสุขภาวะ

by punyha @29 มี.ค. 66 12:05 ( IP : 171...189 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS , 4PW
 • photo , 960x720 pixel , 94,903 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 95,169 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 103,449 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 98,499 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 116,359 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 114,627 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 174,729 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 149,412 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 150,062 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 122,775 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 149,945 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 128,494 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 123,899 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 149,496 bytes.

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566  เวลา  13.00 น.

กลุ่มเกษตรอินทรีย์และเครือข่ายร่วมกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ต.พะตง

ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาเรื่องสถานที่จัดตลาดอนามัยและสร้างข้อตกลงร่วมกันในการจำหน่ายสินค้า


วันที่ 29 มีนาคม 2566 ตลาด "อนามัย"

ขอขอบคุณ บริษัทไอกะ ที่เข้ามาเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าของกลุ่มเกษตรอินทรีย์พอเพียงบ้านหลบมุมและเครือข่าย


ตลาด"อนามัย" เปิดตลาดทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา  06.00  -11.00 น.  ณ  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


ลัดดาวรรณ อรุณลิ่มสวัสดิ์ บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน