ประชุมคณะทำงานเมืองควนลังเตรียมงานสำรวจข้อมูล

by punyha @2 พ.ค. 66 10:54 ( IP : 171...57 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
  • photo  , 1824x898 pixel , 109,477 bytes.
  • photo  , 1824x898 pixel , 172,889 bytes.
  • photo  , 1477x1108 pixel , 124,821 bytes.
  • photo  , 1824x898 pixel , 178,302 bytes.
  • photo  , 960x443 pixel , 90,049 bytes.

วันที่  1 พฤษภาคม 2566  ทีม Success ควนลัง โดยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ประชุมสรุปผลการประชุมที่ผ่านมาและวางแนวทางการ ขับเคลื่อนโครงการในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มผู้ใช้น้ำและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

ณัฐกฤตา อารมณฤทธิ์  รายงาน

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน