ประชุมแกนคณะทำงานพื้นที่ชุมชนบาลาเซะห์เก้าแสน เมืองบ่อยาง

by punyha @17 พ.ค. 66 13:02 ( IP : 171...245 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 123,113 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 139,540 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 145,083 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 132,415 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 132,472 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 141,342 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 141,342 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 126,356 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 126,356 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 174,217 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 174,937 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 200,076 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 122,675 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 108,015 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 117,958 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 125,333 bytes.
 • photo , 960x1138 pixel , 166,534 bytes.
 • photo , 960x1330 pixel , 193,757 bytes.
 • photo , 1105x921 pixel , 191,807 bytes.
 • photo , 790x910 pixel , 131,287 bytes.

วันที่  17  พฤษภาคม 2566  เวลา  10.00  น.    ใด้นัดพบกันเพือทำงานในชุมชนเพื่อความชัดเจนขอชุมชนในการตั้งชื่อชอยให้ทุกคนทั้งในและคนนอกใด้รู้จักชอยให้มากขึ้น  มีชื่อชอยทุกคนก้อใด้รู้ว่าตรอกนี้ชอยชื่อชอยอะไรเพราะอยู่ๆๆมาไม่เคยมี  แต่วันนี้ทีมทำงานจะลงตามชอยและตั้งชื่อชอยไปพร้อมๆกัน เป็นสิ่งทีดีของชุมชนบาลายที่ชาวบ้านพร้อมด้วยทีม.อ.ส.ม.ลงมาช่วยขับเคลื่อนด้วยกัน

เดอเลาะ  ปอโด๊ะ  บันทึกเรื่องราว


ภูมิปัญญาชาวบ้าน ชาวเลกำลังให้ความรู้เกี่ยวกับทะเลและการหาปลา  เรือเล็กชายฝั่งแต่ละลำจะมีรหัสชื่อเรือ เช่น บินเดี่ยว  เครื่องมือการสื่อสาร มี เครื่องมือวัดคลื่นเสียง  ซึ่งทำให้รู้ตำแหน่งของปลา  เรือลำที่ยังไม่ได้ออกหาปลา จะส่งสัญญาณไปถามว่า มีปลาหรือเปล่า

ความน่าสนใจของภูมิปัญญาชาวประมงชายฝั่ง คือ

1.การมีสัจจะ  จะไม่หลอกลวง หรือ โกหกเพื่อนร่วมอาชีพว่า ไม่มีปลา ทั้งที่มีฝูงปลา

2.จิตใจที่แบ่งปัน  คือ หากเจอฝูงปลา ก็จะแจ้งเพื่อนร่วมเครือข่ายให้รีบนำเรืออกไปช่วยกันจับปลา

สำหรับวันนี้ ชาวบ้านชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน ให้ข้อมูลว่า เรือจอดหลายลำเพราะไม่มี " ของ " คือไม่มีปลา

เนื่องจากมี " พัดหลวง "  คือ ลมมาจากทางเกาะหนู (ทิศของชาวบาลาเซาะห์ แต่สำหรับชาวแหลมสนอ่อน พัดหลวงคือลมพัดมาจากฝั่งเขาแดง)

วันนี้คณะทำงานของชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสนช่วยกันทำข้อมูลชุมชนของตนเองเพื่อวิเคราะห์ชุมชน  โดยมีทีมชุมชนแหลมสนอ่อน เป็นพี่เลี้ยงภายใต้โครงการ SUCCESS

ผ.อ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร มาร่วมเป็นกำลังใจแบบบรรยากาศกันเอง

น้องปุ้ย ปิยพร กับพี่อิ๊ด  เอื้อมพร ทำหน้าที่ฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก

บุณย์บังอร ชนะโชติ บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน