กิจกรรมฟื้นฟูสายน้ำและพัฒนาห้วยขี้ค่าง จัดทำฝายมีชีวิต(ลงเสาเอก)เมืองโตนดด้วน

by punyha @2 มิ.ย. 66 08:54 ( IP : 171...47 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 152,192 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 149,339 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 142,352 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 152,112 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 127,842 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 131,555 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 139,374 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 144,367 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 170,334 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 180,045 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 162,317 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 282,796 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 328,236 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 171,846 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 170,562 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 151,855 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 154,512 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 142,520 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 126,726 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 162,722 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 122,902 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 165,381 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 140,718 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 134,807 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 105,330 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 153,489 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 92,386 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 117,161 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 114,729 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 139,605 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 196,972 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 125,204 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 146,347 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 146,563 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 156,872 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 156,260 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 135,286 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 112,194 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 240,079 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 157,190 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 160,515 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 169,361 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 256,986 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 259,327 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 135,912 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 135,912 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 131,987 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 200,744 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 129,360 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 129,275 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 129,275 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 140,831 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 141,026 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 289,243 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 152,192 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 152,541 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 144,279 bytes.

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบลโตนดด้วน จัดกิจกรรมฟื้นฟูสายน้ำและพัฒนาห้วยขี้ค่าง จัดทำฝายมีชีวิต(ลงเสาเอก) โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน จิตอาสา ผู้นำศาสนา ฯลฯ

ชนิศภณ  สุขแก้ว บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน