e-book :: เมล็ดพันธุ์สมิหลา - กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

by Little Bear @13 มิ.ย. 53 13:03 ( IP : 61...109 ) | Tags : สื่อของมูลนิธิ , E-Book
photo  , 400x590 pixel , 42,351 bytes.

ชื่อหนังสือ : เมล็ดพันธุ์สมิหลา - กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา

ที่ปรึกษา : อำพล จินดาวัฒนะ กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร

ผู้เขียน : ชาคริต โภชะเรือง ถนอม ขุนเพ็ชร์

บรรณาธิการ : ชาคริต โภชะเรือง จารึก ไชยรักษ์

จัดพิมพ์โดย : สำนักสมัชชาสุขภาพ สำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ชั้น ๒ อาคาร ๗๗/๓๗ ติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๐๔ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๑๑ www.nationalhealth.or.th www.samatcha.org

พิมพ์ครั้งแรก : มิถุนายน ๒๕๕๓

จำนวน : ๑๕๐๐ เล่ม

พิมพ์ที่ : บริษัท วิกิ จำกัด e-mail : info@wiki.co.th website : http://wiki.co.th

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน