1 ไร่ 1 แสน ที่จังหวัดชัยนาท

by Little Bear @10 เม.ย. 55 14:40 ( IP : 122...136 ) | Tags : 1 ไร่ 1 แสน
 • photo , 720x540 pixel , 113,638 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 139,618 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 125,785 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 115,541 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 128,345 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 71,241 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 130,052 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 138,567 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 129,334 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 115,315 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 86,208 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 138,376 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 140,301 bytes.
 • photo , 538x720 pixel , 133,232 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 68,996 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 126,069 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 134,178 bytes.
 • photo , 538x720 pixel , 128,641 bytes.

หอการค้าจังหวัดชัยนาทร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ จัดทำโครงการ 1 ไร่ 1 แสน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.00 น. โดยมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดชัยนาท และกลุ่มเกษตรกรพร้อมด้วยน้องๆเยาวชน ร่วมกันโยนกล้าในแปลงนา ในโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ แปลงนา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ม.6 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท

ที่มา หอการค้าไทย

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน