เริ่มโครงการ SUCCESS ภาคใต้ : ประชุมสร้างความร่วมมือกับนักวิชาการใน ๖ สถาบันหลักของภาคใต้

by punyha @19 ก.พ. 63 21:25 ( IP : 124...86 ) | Tags : โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 64,582 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 64,497 bytes.
 • photo , 719x960 pixel , 66,760 bytes.
 • photo , 719x960 pixel , 63,910 bytes.
 • photo , 719x960 pixel , 51,037 bytes.
 • photo , 719x960 pixel , 78,872 bytes.
 • photo , 719x960 pixel , 77,280 bytes.
 • photo , 614x960 pixel , 55,056 bytes.
 • photo , 719x960 pixel , 70,415 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 66,103 bytes.
 • photo , 719x960 pixel , 69,736 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 65,825 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,016 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 45,545 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 52,161 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 78,124 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 63,992 bytes.

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา ดำเนินงานโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง(Strengthening urban climate governance for inclusive, resilient and sustainable societies in Thailand) หรือเรียกง่ายๆว่า โครงการSUCCESS ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นัดประชุมสร้างความร่วมมือกับนักวิชาการใน ๖ สถาบันหลักของภาคใต้

๑.แนะนำโครงการ ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานนโยบายสาธารณะของเมือง โดยเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมของเมืองให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบาย สร้างความเข้มแข็งของเมือง จับมือเครือข่ายนักวิชาการร่วมศึกษาระบบเมืองที่ลื่นไหลและข้ามเขตพื้นที่ปกครองแบบมหาดไทยไปตามประเด็นปัญหา ขอบเขตนโยบายระดับ "เมือง" (ได้ทั้งเมืองใหญ่ เช่น หาดใหญ่ และเมืองเล็ก เช่น เมืองพะตง เมืองควนลัง เมืองบ่อยาง ฯลฯ)เป็นสิ่งใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นทุกประเทศ แต่ดำรงอยู่อย่างไร้แบบแผน มีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนคนรวย ขาดธรรมาภิบาล ประชากรชายขอบที่ยากลำบากช่วยตัวเองไม่ได้ ยังไม่ได้รับการเหลียวแลหรือมีส่วนร่วม เหล่านี้คือความเปราะบางที่มี

๒.จากพื้นฐานระบบเมืองดังกล่าว เมื่อเกิดความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่างๆทำให้ยากจะรับมือและปรับตัว โครงการนี้ยังมุ่งเน้นให้ประชาสังคมและเมืองมีแผนหรือนโยบายรองรับผลกระทบ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(ปริมาณฝนมาก/น้อย อุณหภูมิ ความชื้น การขึ้นลงของน้ำทะเล การเกิดของลมพายุ มรสุม) บนฐานองค์ความรู้ใหม่ที่จะได้จากการวิจัย การปฎิบัติการ เพิ่มทักษะ

๓.เป้าหมายของโครงการ ดำเนินงานในเวลา ๕ ปี เลือกเมืองในสงขลา พัทลุง สตูล ที่สนใจเข้าร่วมโดยต้องการให้ประชาสังคมมีความเข้มแข็งสามารถศึกษาและผลักดันนโยบายของเมือง มีความรู้จากการปฎิบัติ ให้เมืองได้มีแผนงาน/โครงการรองรับ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแล

Relate topics

Comment #1
Posted @4 เม.ย. 63 14:07 ip : 61...147

สนุกไปกับเกมมากมาย ที่คัดสรรค์มาให้คุณเลือกเล่นเป็นอย่างดีผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก! slotxo

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน