ลูกโป่ง 3 ลูก

by ชาคริต โภชะเรือง @22 ต.ค. 52 10:47 ( IP : 222...84 ) | Tags : แนวคิดมูลนิธิชุมชน

แนวคิดมูลนิธิชุมชนอธิบายง่ายๆ ด้วยรูปผีเสื้อ

ปีกด้านหนึ่ง ทำหน้าที่ระดมทุน

ปีกอีกด้านหนึ่งทำหน้าที่กระจายทุน

ส่วนลำตัวผีเสื้อ ทำหน้าที่บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้นแล้ว ยังดูได้ที่องค์ประกอบของกรรมการหรือสมาชิกของมูลนิธิ ซึ่งจะมีความต่างจากมูลนิธิทั่วไปตรงที่ มิใช่เป็นของเอกชน หรือของบุคคล

มูลนิธิชุมชนที่แท้แล้ว ควรจะเป็นของชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม คำว่าชุมชน อย่างน้อยควรประกอบด้วยภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาครัฐ ทั้งสามองค์ประกอบจะเป็นเสาหลักให้กับมูลนิธิ

ความยากของมูลนิธิลักษณะนี้ก็คือ ทำอย่างไรจะให้ภาคเอกชน(มีความถนัดในเชิงบริหารจัดการ มีมุมมองทางเศรษฐกิจ) มาทำงานกับภาคประชาชนหรือประชาสังคม(ถนัดงานทางสังคม การจัดการความรู้) และภาครัฐ(เน้นมิติทางการเมือง) ในเมื่อปกติจะมีการแยกส่วน ตัวใครตัวมัน มาเกี่ยวพันกันบ้างก็ด้วยผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม

หาใช่ผลประโยชน์สาธารณะ

ความท้าทายจึงอยู่ตรงนี้

มุลนิธิชุมชนในความเห็นของผม จุดเด่นจึงอยู่ที่การหลอมรวมองค์ประกอบดังกล่าว ซึ่งว่าไปแล้วก็เป็นภาพจำลองของสังคมที่แท้จริง ทำอย่างไรที่จะความสมดุลของลูกโป่ง 3 ลูกที่ว่า

ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ทุนเดิม ปัญหา ศักยภาพ ฯลฯ ในแต่ละชุมชนจะต้องเรียนรู้ และค้นหาตัวเองให้พบ ก่อนที่จะหลอมรวมพลังทั้ง 3 มาทำงานร่วมกัน

หากทุกจังหวัดในประเทศไทย มีองค์กรลักษณะนี้ ประเทศไทยจะมีทางเลือกเพิ่มขึ้น ช่วยเสริมและลดช่องว่างการบริหารจัดการของภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่ดูเหมือนว่ากำลังติดกับดักเชิงโครงสร้า่ง บั่นทอนความเข้มแข็งโดยรวม

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน