คนหาดใหญ่ต้องการอะไร?

by ชาคริต โภชะเรือง @22 ต.ค. 52 11:08 ( IP : 222...84 ) | Tags : แนวคิดมูลนิธิชุมชน

หาดใหญ่บ้างว่าเป็นเมืองไร้ราก บ้างว่าเป็นเมืองที่ราษฎรร่วมสร้าง บ้างว่าเป็นเมืองชุมทาง หลากความเห็นแล้วแต่มุมมองจะส่องสะท้อน

ความหลากหลายที่ว่าด้านหนึ่งก็เป็นจุดเด่น...มีคนจีน มีนักธุรกิจ ที่พึ่งพิงกันเอง พึ่งพากันเอง ไม่มีเหตุระเบิด น้ำท่วม ไฟไหม้รุนแรง หาดใหญ่ฟื้นตัวได้ด้วยตนเองไม่ยาก คนหาดใหญ่ไม่ค่อยหวังพึ่งการเมือง

ความหลากหลายที่ด้านหนึ่งก็เป็นจุดด้อย...ตัวใครตัวมัน เห็นแ่ก่ผลประโยชนฺเฉพาะกลุ่ม ไม่สนใจงานส่วนรวม มีความต้องการหลากหลา่ย หาจุดร่วมยาก

ฯลฯ

มูลนิธิชุมชนสงขลาของเราคิดกันว่าหาดใหญ่เป็นเมืองที่มีศักยภาพ มีพลัง แต่ก็ยังมองหาจุดร่วมที่จะดึงพลังทั้งหมดที่่มีอยู่ขึ้นมาสร้างผลทวีคูณให้กับเมือง

ห้างร้าน

สมาคม

โรงแรม

โรงเรียน

โรงพยาบาล

วัด

ฯลฯ

ในฐานะพลเมือง การดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี เราจึงควรเดินอยู่บนลำแข้งของตน ทว่าหาดใหญ่มีเรื่องใดที่สามารถกระตุ้น ดึงความร่วมมือของทุกส่วนที่ว่ามาสานพลังร่วมกัน

เรื่องของเด็กและเยา่วชนหรือ?

หรือเรื่องการศึกษา...

หรือเรื่องการบริโภค...

เรื่องอะไรที่ทำให้คนหาดใหญ่หัวใจเต้นแรง

แต่ละเรื่องเราจะมีกลยุทธ์เช่นไร ที่จะเร้าความสนใจ ดึงดูดให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมมือกัน?

.......................

มาช่วยกันคิดนะครับ

Comment #1คนรู้จักมูลนิธิมากน้อยแค่ไหน
saoda (Not Member)
Posted @19 ก.ย. 54 11:47 ip : 119...47

คนรู้จักมูลนิธิน้อยมากนะคะ เพราะได้ยินชื่อนี้ไม่กี่วันเองน่าจะทำให้รู้จักกันมากขึ้น ให้เป็นของประชาชนหลายกลุ่ม  จะได้ความคิดจากแง่มุมหลากหลาย

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน