"ผู้ว่าไฟเขียว พร้อมสนับสนุนหาดใหญ่ Sandbox Plus"

by punyha @8 ต.ค. 64 12:00 ( IP : 171...249 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 960x540 pixel , 50,071 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 60,458 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 54,032 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 57,624 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 78,190 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 56,797 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 52,835 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 55,670 bytes.

"ผู้ว่าไฟเขียว พร้อมสนับสนุนหาดใหญ่ Sandbox Plus"

วันที่ 6 ตุลาคม 2564  ทีมงานหาดใหญ่ sandbox Plus ร่วมกับนายกสาคร ทองมุณี นายอำเภอหาดใหญ่ ประชุมร่วมกับผู้ว่าเจษฎา จิตรัตน์ ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมอำเภอหาดใหญ่ นับเป็นทีมแรกที่ได้ร่วมนำเสนอแนวทางการทำงานในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่

ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล และผอ.พัฒน์ มาศนิยม เป็นตัวแทนนำเสนอโครงการซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมทั้งเฟส 1 เฟส 2 และโครงการ songkhla safety school ที่จับมือเดินไปด้วยกัน

ผู้ว่าเห็นชอบกับทุกมาตรการที่นำเสนอ ในส่วนหาดใหญ่ Sandbox เองท่านได้รับทราบมาก่อนล่วงหน้าแต่ก็เข้าใจได้มากขึ้นหลังฟังการนำเสนอ ท่านประกาศสนับสนุนและพร้อมที่จะรับผิดชอบร่วมกับทุกคน ขอให้ดำเนินการผ่านไปตามขั้นตอน มีการพิจารณามาอย่างรอบคอบดีแล้ว และให้แนวทางที่จะดำเนินการต่อไป

1.จังหวัดจะดำเนินการให้มี ศบค.จังหวัดเพื่อให้สามารถบูรณาการงานร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด จะทำให้แก้ปัญหาโควิดได้ครอบคลุมหลายมิติและทำให้กระชับ รวดเร็วมากขึ้น ทุกครั้งเมื่อมีมติออกมา จะมีการประกาศแนวปฎิบัติให้ชัดเจน

2.ให้ความสำคัญกับอำเภอในการกลั่นกรอง สนับสนุนการทำงานเชิงรุก บูรณาการมาเป็นเบื้องต้น ในส่วนการเปิดสถานศึกษา ทางอำเภอจะเป็นหน่วยประสานแต่ละส่วนมาร่วมกำหนดมาตรการก่อนที่จะลงไปตรวจประเมิน ทางโครงการสามารถดำเนินการส่งเรื่องมาตามขั้นตอนที่กำหนด หลังผ่านการตรวจประเมินจากอำเภอแล้ว ทางผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดจะนำเรื่องเข้าขออนุมัติในคณะกรรมการจังหวัดพิจารณาอนุมัติต่อไป

3.เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการคือ ลดจำนวนผู้ติดเชื้อ หากสามารถดำเนินการได้ การวางเป้าหมายเปิดสถานศึกษานำร่อง หรือเปิดเมืองรองรับการท่องเที่ยวและอื่นๆ ก็สามารถทำได้ก่อนเวลาหรือตามแผนงานที่วางไว้

4.ในส่วนคณะกรรมการที่ยื่นเสนอผ่านกรอ.จังหวัดให้เร่งทบทวนและส่งมาให้ลงนามคำสั่งต่อไป

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน