ประชุมคณะทำงานกรรมการกลุ่มออมทรัพย์และสมาชิกชุมชนสนามบิน

 • photo , 960x720 pixel , 111,466 bytes.
 • photo , 1474x1110 pixel , 184,281 bytes.
 • photo , 1474x1110 pixel , 182,194 bytes.
 • photo , 1474x1110 pixel , 186,087 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,293 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,401 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 103,416 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,970 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 107,354 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 107,095 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 110,357 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 118,225 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 115,564 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 100,825 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 105,207 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 98,609 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 104,986 bytes.

วันที่ 15 มกราคม 1566 ชุมชนสนามบิน เทศบาลนครสงขลา นัดประชุมคณะทำงานกรรมการกลุ่มออมทรัพย์และสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังชี้แจงและวางแผนงานเรื่องการวางแผนงบ ประมาณที่พอช.จะลงมาพัฒนาชุมชนเช่นงบซ่อมแซมที่อยู่อาศัยงบสาธารณูประโภคกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดประชุมไว้ในแผนงานและเตรียมความพร้อมทำงานร่วมกับคณะนักศึกษาที่จะลงมาทำงานร่วมกับชุมชนครับ

พัลลภ พึ่งภักดี  บันทึกข้อมูล


สรุปแผนการนัดพบของชุมชน ดังนี้

วันที่  20 มกราคม 2566 ชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน เวลา 10.00 น.

วันที่  22 มกราคม  2566  ชุมชนริมคลองสำโรง

วันที่ 23 มกราคม 2566 ชุมชนสนามบิน เวลา 15.00 น.

วันที่ 27 มกราคม 2566 ชุมชนภารดร เวลา 15.00 น.

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน